Các Dịch Vụ Tầm Soát Nâng Cao Bài viết liên quan:Các Dịch Vụ Tầm Soát Nâng CaoĐơn vị Tầm soát Ung thư – BV Ung bướu Đà Nẵng với…Một số thông tin về tình hình, những khuyến cáo,…Thông báo số 4869 /UBND-SYT ngày 25/7/2020 của Chủ…BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO …

Các Dịch Vụ Tầm Soát Nâng Cao

TTNỘI DUNGGIÁ TIỀN
1Siêu âm Doppler tim300,000
2Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…)300,000
3Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)3,000,000
4Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)1.100.000
5Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)1.800.000
6Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy)2.200.000
7Chụp cộng hưởng từ không tiêm chất tương phản 2.300.000
8Chụp cộng hưởng từ có tiêm tương phản3.100.000
9Quét vú tự động 3D bằng máy siêu âm - ABVS850,000
10Nghiệm pháp chẩn đoán H.Pylory với 14C-Urea735,000