Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy

Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống, nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách đó chính là tình yêu thương. Sự ân cần, ấm áp của tình thương thật đẹp.Với tình thương đó, chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Cô Hồng và Cô Thanh gửi tặng tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 31.000.000 đồng trong đó: 05 suất đặc biệt khó khăn mỗi suất 2.000.000 đồng, 06 suất đặc biệt mỗi suất 1.000.000 đồng và 50 suất khác mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, sau khi Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kêu gọi, nhóm Cô Phương Chùa Phổ Quang gửi tặng bệnh nhân Ng… Tài tại địa chỉ Duy Xuyên, Quảng Nam nằm viện tại Khoa Ngoại 1 số tiền 6.000.000 đồng tiền mặt để bệnh nhân có đủ kinh phí phẫu thuật.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Chị Nguyễn Thị Phương Nhung tại USA đã gửi tặng tổng cộng: 22.000.000 đồng tiền mặt cho 06 bệnh nhân đặc biệt khó khăn tại Khoa Nội 2, Ngoại 1, Nội 1, Ung bướu tổng hợp và Khoa Nội 4. 

Tình thương cũng chính là một nét văn hóa cần phải gìn giữ và phát huy. Để có thể thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng trân trọng. Còn nhiều người cần mình giúp đỡ, hãy mở lòng ra và sẻ chia yêu thương thì chúng ta sẽ nhận lại được hạnh phúc trong tâm hồn.

Bệnh viện cảm ơn tấm lòng nhân ái của Quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người bệnh trong những lúc khó khăn và đúng thời điểm nhất. Kính chúc quý nhà hảo tâm sức khỏe và công tác tốt.

Tổ công tác xã hội.