ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

1. Ban Giám Đốc

 

2. Khoa Khám Bệnh & cấp cứu

 

3. Khoa Nội 4

 

4. Khoa Nội 1

 

5. Khoa Nội 2

 

6. Khoa Nội 3

 

7. Khoa Gây mê hồi sức

 

8. Khoa Ngoại 1

 

9. Khoa Ngoại 2

 

10. Khoa Ngoại 3 

                                                      

11. Khoa Xạ Trị

 

12. Khoa Ung bướu tổng hợp     

                                                                                                                                              

13. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

14. Khoa Nội soi & Thăm dò chức năng

 

15. Khoa Xét nghiệm – Truyền máu

 

16. Khoa Giải phẫu bệnh