Đổi mới phong cách thái độ phục vụ: Văn bản liên quan

Các Văn Bản Trung Ương:

 
Các Văn Bản Của Sở Y Tế TP Đà Nẵng:

– Kế hoạch số 494/KHLT-SYT-CĐN ngày 18/3/2016 của Sở Y tế – Công đoàn Ngành Y tế TPĐN triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

– Kế hoạch số 897/KH-SYT ngày 29/4/2016 của Sở Y tế tiếp tục thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 
– Kế hoạch số 1106/KH-SYT ngày 24/5/2016 của Sở Y tế truyền thông “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trên địa bàn.
– Công văn số 58/CĐN-VP ngày 31 tháng 5 năm 2016 về việc phát động thi đua hưởng ứng thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế
– Công văn số 58/CĐN-VP ngày 31/5/2016 về việc phát động thi đua hưởng ứng thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYTcủa Bộ Y tế;