Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Năm 2017

kehoach03

Nhằm mục tiêu phát triển bệnh viện chuyên khoa ung bướu hàng đầu có trình độ cao, có đủ năng lực tầm soát và phát hiện sớm bệnh lý ung thư, chẩn đoán bệnh chính xác, điều trị bệnh toàn diện với hiệu quả cao để làm tốt công tác phòng chống ung thư trong khu vực. Mục tiêu trọng tâm của Bệnh viện là khám, chẩn đoán và điều trị ung bướu cho nhân dân khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xác định kế hoạch hoạt động Bệnh viện năm 2017 với nội dung như sau:

 

Chi tiết xem tại file đính kèm!