Đoàn HVO/ASCO đến làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Ngày 11/12/2016 – 16/12/2016,Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng một lần nữa được đón đoàn chuyên gia, bác sỹ của tổ chức HVO/ASCO đến làm việc và trao đổi chuyên môn.

Chương trình cụ thể như sau :

– Ngày 12/12/2016 :     14h00 – 16h00 : HVO/ASCO trình bày bài giảng với các Điều dưỡng của Bệnh viện và thảo luận.

16h00 – 17h00 : Multidisciplinary Tumor Board .

– Ngày 13/12/2016:       08h30 – 11h00 , 14h00 – 16h00 : Hội thảo Điều trị Ung thư Vú đa mô thức.

– Ngày 14/12/2016:       08h30 – 11h00 , 14h00 – 16h00 : Làm việc tại các khoa liên quan.