CSVC P.CNTT-VT

I. Hạ tầng CNTT của Bệnh viện với Trung tâm dữ liệu làm cốt lõi, bao gồm 2 phân hệ chính là:
        –    Phân hệ mạng và bảo mật: Hệ thống mạng và bảo mật được thiết kế và triển khai theo tiêu chuẩn Data Center mới nhất
        –    Thiết kế kết nối theo các khối rõ ràng (modules), tốc độ kết nối khối cao (10Gbps)
        –    Bảo mật 2 lớp: trong LAN và ra ngoài mạng Internet.
        –    Quản trị giám sát tập trung toàn bộ hệ thống.
+ Phân hệ máy chủ và lưu trữ: Hệ thống tin học cho bệnh viện được xây dựng một cách bài bản trên nền tảng ảo hóa linh hoạt
   – Với một loạt các hệ thống con tiên tiến cung cấp dịch vụ hỗ trợ công tác cán bộ:
   – Dịch vụ thư điện tử
   – Dịch vụ chia sẻ tệp tin
   – Đảm bảo tính an ninh, bảo mật thông qua dịch vụ xác thực, phân quyền truy cập
   – Dữ liệu khám, điều trị được lưu trữ trên một hệ thống lưu trữ tập trung, được sao lưu định kỳ bảo đảm tính an toàn dữ liệu


Phòng máy chủ được trang bị  hiện đại, đồng bộ

II. Hệ thống phần mềm quản lý BV FPT.eHospital®:
Triển khai hệ thống FPT.eHospital, bao gồm 3 nhóm phân hệ chính là:
 – Nhóm điều trị: có 13 phân hệ, trong đó có các phân hệ đặc thù phục vụ cho chuyên khoa Ung Bướu như: quản lý điều trị phẫu trị, quản lý điều trị hóa trị, quản lý điều trị xạ trị, quản lý an toàn bức xạ…
 – Nhóm điều hành: có các phân hệ chính Tài chính kế toán, nhân sự tiền lương, tài sản cố định quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản và nguồn nhân lực của BV
 – Nhóm hỗ trợ: gia tăng hỗ trợ tiện ích tối đa cho BN như quản lý BN bằng thẻ, thông tin chỉ dẫn cho BN xếp hàng chờ tại các khu vực: tiếp nhận, khám bệnh… hệ thống thông minh đưa ra hướng dẫn BN đến các nơi thực hiện cận lâm sàng với thời gian chờ đợi tối ưu nhất, làm tăng hiệu suất sử dụng thời gian cho BN và tạo một quy trình hoạt động hiện đại cho BV
 
III. Về hệ thống Viễn thông:
     1.    Hệ thống tổng đài IP Centrex 900 số.
     2.    Hệ thống truyền hình VTC: được lắp đặt đến từng giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của Bệnh nhân.