Công văn báo cáo về thông tin “Phố ung thư ” giữa lòng Đà Nẵng

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Sở Y tế nhận Công văn số 666/UBND-TH của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó: giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế và tập trung xử lý kiến nghị của cử tri: ” tại khu vực Trung Bình A, Trung Bình B, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bệnh ung thư, nhân dân đã kiến nghị nhưng chưa thấy sự kiểm tra, khảo sát của cơ quan chức năng”; Về vấn đề này, Sở Y tế đã giao Bệnh viện Ung bướu phối hợp với TTYT quận Thanh Khê, UBND phường Thạc Gián tiến hành điều tra ban đầu về tình hình mắc bệnh ung thự tại Khu vực Dân cư Trung Bình A và Trung Bình B. 

phoungthudan

Chi tiết xem tại file đính kèm !