Giám đốc

BSCKII Trần Tứ Quý

Giám đốc bệnh viện

bs hungth

BSCKII Nguyễn Thanh Hùng

Phó giám đốc bệnh viện

ThsBs Phan Vĩnh Sinh

Phó giám đốc bệnh viện

Các khoa phòng