Chương trình: Mang Âm Nhạc đến với Bệnh viện

Thời gian: 15h00  ngày 16/5/2015 (thứ bảy)

Địa điểm : Hội trường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (tầng 2 khu hành chính)

Đối tượng mời:

 – Toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

 – Các bệnh nhân ngoại trú/nội trú tại bệnh viện và người nhà bệnh nhân.

 poster MTH 110 Ung thu DN