Chuyên mục: Uncategorised

Bác sĩ Nguyễn Thế Thành

1. Thông tin cơ bản: – Họ và tên: Nguyễn Thế Thành – Ngày sinh: 04-12-1981 – Nơi sinh: Thừa Thiên Huế – Học vị: Thạc sĩ – Học hàm: – Chức vụ: Bác sĩ điều trị – Điện thoại CQ: 02363717243 – Di động: 0905485858 – Email: drthanhtmh@gmail.com 2. Quá trình đào tạo: – …

Bác sĩ Hồ Minh Nhật

1. Thông tin cơ bản: – Họ và tên: Hồ Minh Nhật – Ngày sinh: 23-05-1994 – Nơi sinh: Đà Nẵng – Học vị: Bác sĩ đa khoa – Học hàm: – Chức vụ: Bác sĩ điều trị – Điện thoại CQ: 02363717243 – Di động: 0329323454 – Email: minhnhatdhy1994@gmail.com 2. Quá trình đào tạo: …

Thạc sĩ Bác sĩ Dương Phước Tuấn

1. Thông tin cơ bản: – Họ và tên: Dương Phước Tuấn – Ngày sinh: 18-10-1988 – Nơi sinh: Đà Nẵng – Học vị: Ths.BSNT chuyên ngành Ngoại khoa – Học hàm: – Chức vụ: Bác sĩ điều trị – Điện thoại CQ: 02363717243 – Di động: 0935351810 – Email: drtuan1810@gmail.com 2. Quá trình đào …

Bác sĩ nguyễn Huy Tùng

1. Thông tin cơ bản –          Họ và tên: Phạm Nguyễn Huy Tùng –          Ngày sinh: 15/06/1992 –          Nơi sinh: Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam –          Học vị: Bác sĩ đa khoa –          Chức vụ: Bác sĩ –          Điện thoại cơ quan: –          Số di động: 0765022256 –          Email: huytung150692@gmail.com 2. Quá …

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang

1. Thông tin cơ bản –          Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG      –          Ngày sinh:27/05/1992 –          Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa,Thị Xã Thái Hòa,Tỉnh Nghệ An –          Học vị: –          Chức vụ: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh –          Điện thoại cơ quan: –          Số di động: 0702755234 –          Email: nguyentrangyc@gmail.com 2. Quá trình đào …

BÁC SĨ TRẦN THỊ ME TÂM

1. Thông tin cơ bản –          Họ và tên: TRẦN THỊ ME TÂM –          Ngày sinh: 03/08/1988 –          Nơi sinh: Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. –          Học vị: Thạc sĩ-Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh. –          Chức vụ: Chi ủy viên Chi bộ Liên khoa 2, Ủy viên BCH Công …

BÁC SĨ LÊ DUY HUỲNH

1. Thông tin cơ bản –          Họ và tên: Lê Duy Huỳnh –          Ngày sinh: 16/09/1991 –          Nơi sinh: xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa –          Học vị: Bác sỹ đa khoa –          Chức vụ: –          Điện thoại cơ quan: –          Số di động: 0983028186 –          Email: duyhuynh.0915@gmail.com 2. Quá trình …