Chuyên mục: SINH HOẠT KHOA HỌC

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “XQ phổi ở bệnh nhân nhiễm covid 19 – liên hệ thực tiễn tại Bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang”

   Ngày 11/09/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “XQ phổi ở bệnh nhân nhiễm covid 19 – liên hệ thực tiễn tại bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang” do Ths. BS Nguyễn Hoàng Quân khoa CĐHA …

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “XỬ LÝ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ”

   Ngày 28/8/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về: “Xử lý rối loạn điện giải ở bệnh nhân ung thư” do BS. CKI Phan Đình Linh – Khoa nội 4 trình bày.    Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các …

Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng tổ chức tập huấn trực tuyến chuyên đề “Tăng cường phòng, chống lây nhiễm covid-19 trong bệnh viện giai đoạn hiện nay”

Ngày 18/8/2020 phòng Chỉ Đạo Tuyến và Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện đã tổ chức tập huấn trực tuyến qua phần mềm Zoom chuyên đề “Tăng cường phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện giai đoạn hiện nay” do TS BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân – trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp trình …