Chuyên mục: Giới thiệu

Khoa Ung bướu Tổng hợp

UBTH

1 . Thông tin chung: –  Tên khoa       : Khoa Ung Bướu Tổng Hợp –   Địa chỉ          : Tầng 4  – Khu nội trú – Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng –    Điện Thoại   : 02363.717.242 2. Tổ chức nhân sự:       Khoa Ung Bướu Tổng Hợp Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng được thành lập từ năm 2016. …