Chuyên mục: Các đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2017 – 2022   1 Đ/c Đoàn Anh Tuấn Chủ tịch Công đoàn 2 Đ/c Lê Thị Hoàng Vân Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch  3 Đ/c Nguyễn Thanh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ 4 Đ/c Phạm …

CÔNG ĐOÀN

Ngày 26/7/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ …

ĐẢNG BỘ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN VÀ CẤP ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC I. BCH ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN   1 Đ/c Nguyễn Út Bí thư Đảng ủy 2 Đ/c Nguyễn Hồng Long Phó Bí thư Đảng ủy 3 Đ/c Nguyễn Danh Hiền UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, …