BSCKII. TRỊNH LƯƠNG TRÂN

 bac tran x

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên

:

TRỊNH LƯƠNG TRÂN

+ Ngày sinh

:

02/09/1947

+ Nơi sinh     

:

Hành Dũng, Nghĩa Hành, Quãng Ngãi

+ Học vị       

:

Bác sĩ chuyên khoa II

+ Học hàm

:

Bác sĩ cao cấp

+ Cơ quan      

:

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

+ Chức vụ      

:

Giám đốc bệnh viện

+ Điện thoại    

:

0511.3717888

+ Di động

:

0903502023

+ Email

:

trantl@dch.com.vn

 

2. Quá trình đào tạo

+ Từ 1964 – 1971

:

Bác sĩ trường đại học y khoa Hà Nội

+ Năm 1986

:

Tốt nghiệp BSCK II

+ Năm 1993     

:

Được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ cao cấp

+ Năm 2009

:

Được trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân nhân

 

3. Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Lĩnh vực quản lý y tế

+ Lĩnh vực ung thư

 4. Lĩnh vực phụ trách

+ Giám đốc bệnh viện: phụ trách chung.

       + Chỉ đạo trực tiếp khối các phòng ban: Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Kế hoạch tổng hợp, Công nghệ thông tin – VT, Điều dưỡng.

 

 

 

 scan0001
1. Thông tin cơ bản
+ Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG LONG
+ Ngày sinh:  06 - 07 - 1960                          
+ Nơi sinh:     Quảng Nam
+ Học vị:          Bác sỹ chuyên khoa II             
+ Cơ quan:     Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
+ Chức vụ:     Phó Giám đốc bệnh viện
+ Điện thoại:  0511.3717717
+ Di động:      0989122221
+ Email: longnguyendch@gmail.com
2. Quá trình đào tạo

+ 1977 – 1983 Tốt nghiệp Đại học y Huế.

+ 1994 – 1996 Tốt nghiệp BSCK I Đại học y Huế.

+ 2005 – 2007 Tốt nghiệp BSCK II Đại học y Huế.

3. Kinh nghiệm chuyên môn  

           + Chuyên ngành hóa xạ trị ung thư.

4. Lĩnh vực quan tâm   

          +Các lĩnh vực về ung thư

5. Lĩnh vực phụ trách  

          + Phó giám đốc phụ trách về việc hóa – xạ trị.