BÁC SĨ VŨ THỊ TUYẾT LÊ – KHOA KHÁM BỆNH & CẤP CỨU

co le

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên:    Vũ Thị Tuyết Lê

+ Ngày sinh:  15-12-1949                          

+ Nơi sinh:     Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

+ Học vị:         Tiến sỹ        

+ Học hàm:    Giảng viên chính

+ Cơ quan:     Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

+ Chức vụ:     Trưởng khoa khám bệnh

+ Điện thoại:   0511.3717338

+ Di động:       0914063762 , 01288601636

+ Email:

2. Quá trình đào tạo

+Năm 1973 – 1977  :  Đại học y khoa Hà Nội

+Năm 1977 – 1979 :   Tiếp tục học y khoa tại đại học y Dược Huế

+Năm 1989 – 1991 : Tốt nghiệp bs CK I

+Năm 1996 – 1998 : Tốt nghiệp cao học

+Năm 2000 – 2004 :Tốt nghiệp tiến sĩ

3. Kinh nghiệm chuyên môn  

+Khám và điều trị các bệnh nội khoa

+Các lĩnh vực về nội soi tiêu hóa

4. Lĩnh vực quan tâm   

+Những vấn đề liên quan về bệnh tiêu hóa gan mật

5. Hoạt động khoa học

+Có rất nhiều công trình nghiên cứu về các bệnh gan mật,dạ dày

6. Lĩnh vực phụ trách  

+Trưởng khoa khám bệnh