BÁC SĨ VÕ VĂN HÒA BÌNH – KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

 bs binh
1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên: Võ Văn Hòa Bình

+ Ngày sinh: 11/ 02/ 1983-Nơisinh: ThăngBìnhQuảng Nam

+ Họ cvị: Thạcsỹ y khoa-Họchàm:   

+ Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

+ Di động: 0925201212 – 0985398083   

+ Email: Drvovanhoabinh@Gmail.com

2. Quá trình đào tạo
+ 2012 – 2008 : Học bác sĩ tại đại học Y – Dược Huế
+ 2009 – 2011 : Học cao học tại đại học Y – Dược Huế
+ 2011 – 2012 : Học chuyên khoa định hướng gây mê hồi sức tại bệnh viện Chợ Rẫy
3. Kinh nghiệm chuyên môn
+ 2008 – 2009 : Công tác tại bệnh viện đa khoa Hải Châu TP Đà Nẵng
+2011 – 2012 : Thực hành công tác gây mê hồi sức tại khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy
+2012 đến nay : Công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
5. Hoạt động khoa học
+ Thường xuyên tham gia và cập nhật kiến thức chuyên ngành tại các hội thảo khoa học chuyên khoa Gây mê hồi sức và các chuyên khoa có liên quan.