BÁC SĨ NGUYỄN SỸ LINH – KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

 
1. Thông tin cơ bản
+ Họ và tên : Nguyễn Sỹ Linh
+ Ngày sinh : 20 / 9/ 1986
+ Nơi sinh : Thanh Chi – Thanh Chương – Nghệ An
+ Học vị : Bác sỹ Gây mê hồi sức
+ Điện Thoại : 0983911520
+Email : Drsylinh@gmail.com
2. Quá trình đào tạo
+ 2005 – 2011 : Học bác sĩ đa khoa đại học Y – Dược Huế
+ 2011 – 2012 : Học chuyên khoa định hướng Gây mê hồi sức tại bệnh viện Chợ Rẫy
3. Kinh nghiệm chuyên môn
+ 2011 – 2012 : Thực hành công tác Gây mê hồi sức tại khoa Gây mê hồi sức tại bệnh viện Chợ Rẫy
+ 2012 đến nay : Công tại tại khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
5. Hoạt động khoa học
+ Thường xuyên tham gia và cập nhật kiến thức chuyên ngành tại các hội thảo khoa học chuyên khoa Gây mê hồi sức và các chuyên khoa có liên quan