BÁC SĨ NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

bs khanh

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

-Ngày sinh:  10/07/1986   

-Nơi sinh:     TP Huế

-Học vị:     Thạc sỹ – bác sỹ

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:       0935012717      

-Email:  bsphuockhanh107@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+2004-2010: BS đa khoa ĐH Y Dược Huế

+2011-2013: Cao học ngoại khoa ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

      + Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng.

+ Phẫu thuật điều trị ung thư gan, đường mật, ung thư tụy.

4.Lĩnh vực quan tâm   

+Phẫu thuật mở và nội soi trong điều trị ung thư hệ tiêu hóa, gan, mật, tụy.

5. Hoạt động khoa học

+ Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung thư gan bằng đốt nhiệt cao tần và đốt vi song tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (Tạp chí Ung thư học số 1 -2015)

+ Kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (Tạp chí Ung thư học số 1 -2015)

+ Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (Tạp chí Ung thư học số 1 -2015)

+ + Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt bán phần xa dạ dày nạo hạch D2 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (Tạp chí Ung thư học, số 1, 2017).

+ Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt thực quản có nội soi ngực hỗ trợ trong điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (Tạp chí Ung thư học, số 1, 2017).

6. Lĩnh vực phụ trách  

+ Phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, gan mật tụy, mô mềm.

+ Nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp.