BÁC SĨ NGUYỄN DANH THẮNG

1. Thông tin cơbản

+ Họ và tên:   NGUYỄN ANH THẮNG

+ Ngày sinh:  21-11-1986

+ Nơi sinh:     Đà Nẵng

+ Học vị:        Ths.BS

+ Học hàm:   

+ Chức vụ:    

+ Điện thoại CQ:    

+ Di động:      01688070801

+ Email: Anhthang86@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+Tốt nghiệp đại học y khoa Huế năm 2010

+Tốt nghiệp thạc sỹ ĐH Y dược HCM  năm 2014

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

           + Điều trị hóa chất  bệnh ung thư tiêu hóa từ 01/2014

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Hóa trị liệu

+ Chẩn đoán ung thư

+ Tầm soát ung thư

5. Hoạt động khoa học

+ Luận văn tôt nghiệp thạc sỹ y học năm 2014

6. Lĩnhvựcphụtrách  

          + Bác sỹ điều trị hóa trị tại khoa hóa trị I