BÁC SĨ NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH

 

bs anh tm

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên: NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH 

+ Ngày sinh:  08/03/1986

+ Nơi sinh:     Đà Nẵng

+ Học vị:        Bác sĩ

+ Học hàm:   

+ Chức vụ:     Bác sĩ điều trị

+ Điện thoại CQ:  0236.3717.201  

+ Di động:      0989895283

+ Email:  ndqa86@yahoo.com

2. Quá trình đào tạo

+ Bác sĩ đa khoa

+ Chuyên khoa định hướng Ung bướu

+ Cao học Huyết học

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

       + 2011-2012 : Thực hành tại Bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh

+ 2012-2014: Thực hành tại Bệnh viện Huyết học Hồ Chí Minh

4. Lĩnh vực phụ trách  

        + Tư vấn và khám bệnh nhân Ung thư

+ Điều trị bệnh nhân Ung thư huyết học