BÁC SĨ KHOA NGOẠI I

bs hungth

   Bs Nguyễn Thanh Hùng

   Trưởng khoa

 

Nguyen van Hai Van

  Bs Nguyễn Văn Hải Vân

      Phó Trưởng Khoa

bs khanh

  Bs Nguyễn Phước Khánh

 

bs hieu

   Bs Trương Thanh Hiếu

 

bs son

    Bs Nguyễn Ngọc Sơn

 

ThS. BS. Huỳnh Nhất Toàn

 

     BS. Trần Minh Hòa