BÁC SĨ KHOA NGOẠI II

 

bs lien

   Bác sĩ Nguyễn Văn Liên

    Trưởng Khoa

 

bsNam

   Bác sĩ Phạm Xuân Nam

   Phó Khoa

nambs

Bs Hồ Quảng Cơ

 

bs Thai

Bác sĩ CKI Đào ĐìnhThái

 

nambs

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà Thanh