BÁC SĨ KHOA NỘI I

BS Đoàn Anh Tuấn

Trưởng Khoa

Bác sĩ Nguyễn Đức Bảo

Phó khoa

Bác sĩ Nguyễn Danh Thắng

nubs

Bác sĩ Lê Thị Bích Ngọc