BÁC SĨ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 

 ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA – KHOA GIẢI PHẪU BỆNH


Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh


Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương


Bác sĩ Nguyễn Quang Phú


BS Trương Thị Ngọc Hân

 
BS Ngô Thị Thu


Đặng Thị Kim Ngãi