BÁC SĨ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

bac chan

      Bác sĩ Ngô Văn Chấn

       Trưởng khoa

 

bs binh

    Bác sĩ Võ Văn Hòa Bình

  Phó Trưởng Khoa

 

bac linh

     Bác sĩ Nguyễn Sĩ Linh

 

bs nhung

    Bác sĩ Trần Thị Nhung