BÁC SĨ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Nguyen Van Dinh

 Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Đính

Trưởng khoa

    Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Đề

ThS.BS. Huỳnh Thị Trà My

 

ThS.BS Trần Thị Me Tâm

      BS Lê Duy Huỳnh

 

   Bác sĩ Nguyễn Thị Trang

 

  Bác sĩ Nguyễn Huy Tùng