BÁC SĨ HUỲNH NHẤT TOÀN

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   HUỲNH NHẤT TOÀN

-Ngày sinh:  03 – 06 – 1973

-Nơi sinh:     Tam Kỳ – Quảng Nam

-Học vị:        Thạc sỹ

-Học hàm:    không

-Chức vụ:     không

-Điện thoại CQ:    

-Di động:      0774591459        

-Email: huynhatoan@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+Học ĐH Y khoa Huế 1994 – 2000

+ Học Cao học Ngoại tại Huế 2006 – 2008

+Học Chuyên khoa định hướng ung thư ( ĐH Y Hà Nội) 2013-2014

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

+ Bác sỹ phẫu thuật các ung thư sinh dục Nam, ung thư mô mềm

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung thư các loại

5. Hoạt động khoa học  :không

6. Lĩnh vực phụ trách 

– Tham gia PT các ung thư sinh dục Nam, ung thư mô mềm