BÁC SĨ LÊ VĂN HÙNG – KHOA XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU

 bshung

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên   :     LÊ VĂN HÙNG

+ Ngày sinh  :     02/01/1969                     

+ Nơi sinh     :    Đà Nẵng

+ Học vị         :    Thạc sỹ, Bác sỹ              

+ Học hàm    :    

+ Cơ quan     :    Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

+ Chức vụ     :    Trưởng khoa Xét nghiệm truyền máu

+ Điện thoại  :    0236.3717362

+ Di động       :    0903566159

+ Email           :    hunglv@dch.com.vn

2. Quá trình đào tạo

+ 1990 – 1996: Đại Học Y Dược Huế (Bác sỹ đa khoa).

+ 1998 – 1999: Đại Học Y Dược TP HCM – Chuyên khoa sơ bộ (định hướng) chuyên nghành Hóa Sinh.

+ 2007 – 2009: Đại Học Y Dược Huế – Cao học chuyên nghành xét nghiệm

+2011: ĐH YD Huế – Chứng chỉ thực hành chuyên nghành Vi sinh – SHPT

+2012: BV Truyền máu – Huyết học TPHCM – Chứng chỉ thực hành chuyên nghành Huyết học – Truyền máu. 

3. Kinh nghiệm chuyên môn  

+Tổ chức hoạt động và quản lý chất lượng tốt khoa xét nghiệm tổng hợp bao gồm cả Huyết học – Hóa sinh – Vi sinh

+ Quản lý và kiểm soát tốt các kết quả xét nghiệm.

+ Tổ chức thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm tốt.

+ Thực hành tốt các kỹ thuật xét nghiệm cao cấp.

4. Lĩnh vực quan tâm   

+ Tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm thường quy và cao cấp.

+ Triển khai các kỹ thuật xét nghiệm mới ứng dụng trong lâm sàng.

5. Lĩnh vực phụ trách  

+ Trưởng khoa xét nghiệm truyền máu