BÁC SĨ HỒ QUẢNG CƠ

1. Thông tin cơbản

+ Họ và tên:   HÔ QUẢNG CƠ

+ Ngày sinh:  24-10-1977

+ Nơi sinh:     Đà Nẵng

+ Học vị:        Ths.BS

+ Học hàm:   

+ Chức vụ:    

+ Điện thoại CQ:    

+ Di động:      0905056545

+ Email: Quangco@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+Tốt nghiệp đại học y khoa Huế

+ Chuyên khoa sơ bộ chuyên ngành ung thư năm 2007

+Tốt nghiệpthạc sỹ năm 2011

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

          + Hóa trị

          + Phẫu thuật bệnh lý ung bướu đầu cổ

          + Xạ trị ung thư đầu cổ

          + Chăm sóc giảm nhẹ

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung thư đầu cổ

5. Hoạt động khoa học

+ Luận văn tôt nghiệp thạc sỹ y học năm 2011

6. Lĩnh vực phụ trách  

          + Bác sỹ điều trị hóa trị tại khoa hóa trị I