BÁC SĨ ĐOÀN QUỐC BẢO

bs bao

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên:   ĐOÀN QUỐC BẢO

+ Ngày sinh:  13/07/1985

+ Nơi sinh:     Thừa Thiên Huế

+ Học vị:        Thạc sỹ y học

+ Học hàm:   

+ Chức vụ:  Phó Trưởng Khoa

+ Điện thoại CQ:   0236.3717.201

+ Di động:             0935993396 

+ Email:  baodq@dch.com.vn

2. Quá trình đào tạo

+ 2004-2010 : Học Bác sỹ đa khoa tại Trường đại học y dược Huế

+ 2010-2013 : Học Bác sỹ nội trú bệnh viện chuyên ngành Nhi khoa tại Trường đại học y dược Huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

         + 2010-2013 : Thực hành chuyên khoa Nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học y dược Huế

+ 11/2013 : Làm việc tại khoa Ung thư hệ tạo máu – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

4. Lĩnh vực phụ trách  

          + Tư vấn và khám bệnh nhân Nhi

          + Điều trị bệnh nhân Nhi ung thư