BÁC SĨ ĐÀO ĐÌNH THÁI

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   Đào Đình Thái

-Ngày sinh:  12/8/ 1986

-Nơi sinh:     Thanh Hóa

-Học vị:        BSCKI

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:       01689608645       

-Email:  lephitago@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hệ chính quy, đại học y dược Huế.

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I ung thư, hệ chính quy, đại học Y – dược Tp Hồ Chí Minh.

+ Chứng nhận đào tạo liên tục siêu âm tổng quát đại học y khoa phạm ngọc thạch- medic hòa hảo .

+ Chứng chỉ siêu âm ung bướu chọc hút tế bào kim nhỏ bệnh viện ung bướu Tp. Hồ Chí Minh.

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + Ung bướu

+ Phẫu thuật ung bướu đầu cổ

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Ung bướu

5. Hoạt động khoa học:

6. Lĩnh vực phụ trách : Bác sĩ điều trị