BÁC SĨ NGÔ VĂN CHẤN – KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên: Ngô Văn Chấn                  

+ Ngày sinh: 10/ 5/ 1968   

+ Nơi sinh: TP Đà Nẵng

+ Học vị: Thạc sỹ y khoa

+ Học hàm:   

+ Chức vụ: Trưởng khoa Gây mê Hồi sức

+ Điện thoại CQ: 0236.3717381

+ Di động: 0914082606   

+ Email: Ngovanchan@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ 1988 – 1994: Học bác sĩ đa khoa tại Đại học Y – Dược Huế

+ 1999 – 2000: Học chuyên khoa định hướng Gây mê Hồi sức tại Đại học Y – Dược Hà Nội

+ 2007 – 2009: Học Cao học Gây mê Hồi sức tại Đại học Y – Dược TP Hồ Chí Minh.

3. Kinh nghiệm chuyên môn

          + 1998 – 2003: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hòa Vang TP Đà Nẵng
          + 2003 – 2012: Công tác tại khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
          + 2012 đến nay: công tác tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Ung bướu TP Đà Nẵng.

4. Hoạt động khoa học

        + Thường xuyên tham gia và cập nhật kiến thức chuyên ngành tại các Hội thảo khoa học chuyên khoa Gây mê hồi sức và các chuyên khoa có liên quan ở trong nước và Quốc tế.

5. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

+ Hiệu quả của giảm đau ngoài màng cứng trong thủ thuật UAE

TCI trong phẫu thuật nội soi lồng ngực

+Đánh giá hiệu quả của TCI bằng Propofol trong phẫu thuật nội soi lồng ngực.

+Hiệu quả gây mê LMA trong phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

7. Lĩnh vực phụ trách
       +Trưởng khoa Gây mê hồi sức

– Họ và tên: Ngô Văn Chấn                  

– Ngày sinh: 10/ 5/ 1968   

– Nơi sinh: TP Đà Nẵng

– Học vị: Thạc sỹ y khoa

– Học hàm:   

– Chức vụ: Trưởng khoa Gây mê Hồi sức

– Điện thoại CQ: 05113717381

– Di động: 0914082606   

– Email: Ngovanchan@gmail.com