Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hào long của người bệnh”

Nhằm nâng cao nhận thức thái độ , phong cách phục vụ người bệnh ,Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4-6-2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ,Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai và kí cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hào long của người bệnh” năm 2016.

     Đến tham dự hội nghị có  trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế cùng Ban Giám đốc Bệnh viện và toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

      Tại hội nghị, các khoa/phòng đã kí cam kết thực hiện ” Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hào long của người bệnh”, việc  tổ chức thực hiện phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức thực hiện, triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện.

 Một số hình ảnh tại hội nghị

Phòng Công nghệ Thông tin