Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng tiếp nhận chuyển giao “Kỹ thuật phẫu thuật ung thư bệnh lý tuyến giáp và đầu cổ” đợt 2

Thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh 2015 – 2020, ngày 19 và 20/7/2018, Khoa Ung bướu tổng hợp và Khoa Ngoại 2 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp tục tiếp nhận và triển khai gói kỹ thuật đợt 2 với sự chuyển giao kỹ thuật của TS.BS. Bùi Xuân Trường – Trưởng khoa Ngoại V, bênh viện Ung bướu TP HCM. Phạm vi trong đợt chuyển giao kỹ thuật này đề cập vấn đề về Ung thư đầu cổ và điều trị ung bướu đầu cổ.

 

BV ve tinh

 

 

Với sự hỗ trợ tại chỗ của TS. BS. Bùi Xuân Trường, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã được nâng cao chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ cứu chữa theo tuyến và có khả năng độc lập thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa ở những ca khó.       

 

                                                                                      P. CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QLCL