Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sơ kết 9 tháng năm 2016 hoạt động điều dưỡng và khen thưởng điều dưỡng – hộ sinh đạt thành tích trong hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh giỏi

Hệ thống điều dưỡng là hoạt động quan trọng, chiếm phần lớn khối lượng công việc trong bệnh viện,người điều dưỡng luônphải thực hiện Thông tư 07/2011,và thông tư 08/2011, Quyết  định  2151/2015 của BYT, không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ đáp ứng sự hài lòng người bệnh.Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, phòng Điều dưỡng đã tổ chức buổi lễ  sơ kết 9 tháng năm 2016  vào lúc  14h ngày 25/10/2016. Nhằm đưa công tác điều dưỡng đi dần vào ổn định. Sau một năm sát nhập từ khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện ung thư Đà Nẵng.

DSC 0604

 

Phòng Điều dưỡng đã  lựa chọn, giải quyết các vấn đề ưu tiên hợp lý, từng bước cũng cố nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống điều dưỡng, đủ mạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân với sự hài lòng cao, tiếp tục xây dựng, cập nhật chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện. Trong thời gian khá ngắn ngủi với những kết quả đạt được thì cũng không tránh khỏi những khó khăn và những điều chưa làm được, buổi sơ kết đã phản ánh được các khuyết điểm trên nhằm rút ra những kinh nghiệm cho hoạt động điều dưỡng sắp đến đồng thời tuyên dương các cá nhân đạt thành tích tốt  trong hội thi điều dưỡng – Hộ sinh giỏi lần thứ 3 tại TP. Đà Nẵng. Đội ngũ điều dưỡng đã đạt được 1 giải nhì về thực hành, 2 giải khuyến khích, kết quả này chưa phải là thành tích cao, tuy nhiên  cũng nói lên được sự nổ lực của điều dưỡng, hô sinh, và KTV toàn viện,  kết quả này cũng là nguồn động viên cho đội ngũ điều dưỡng Hộ sinh ngày càng  phấn đấu rèn luyện hơn nữa, buổi lễ sơ kết thành công với những lời dặn dò chỉ bảo của Giám đốc trong công tác chăm sóc người bệnh. Phòng điều dưỡng sẽ phấn đấu  xây dựng người điều dưỡng vừa hồng vừa chuyên, thực hiện tốt khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.đem đến sự hài lòng cho người bệnh. Đó cũng  mục tiêu chung của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

DSC 0617

 

DSC 0638

 

DSC 0642

Trao giải điều dưỡng giỏi Bệnh viện

 

DSC 0658

Trao giải Điều dưỡng giỏi thành phố

Phòng Điều Dưỡng