Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng phối hợp với tổng hội y học việt nam tổ chức lớp “Sư phạm y học”

Đào tạo liên tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở y tế, cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm. Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong những tiêu chí để lãnh đạo bệnh viện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triển nghề nghiệp của nhân viên y tế.
   Đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, kỹ năng , thái độ thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc gia.
   Nhằm xây dựng một đội ngũ giảng viên vừa có chuyên môn sâu và nắm vững phương pháp giảng dạy và có kỹ năng xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo y khoa để có thể truyền tải những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đào tạo liên tục, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng hội y học Việt Nam tổ chức lớp “Sư phạm y học”.

Khóa học diễn ra trong 09 ngày, học viên và giảng viên phải làm việc liên tục để thực hành xây dựng các chương trình, bài giảng và giảng thử cùng với các bài tập lượng giá . Đội ngũ cán bộ y tế sau khi tham dự lớp học sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp y học và kỹ năng xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục, áp dụng được kiến thức sư phạm y học trong giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo liên tục theo đúng chuyên ngành.
   Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định của luật hiện hành.
                                                                                                                          PHÒNG CĐT & QLCLBV