Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Lúc13h30, ngày 16/7/2019, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

   Thành phần tham dự buổi sơ kết gồm Lãnh đạo Đảng, Ban giám đốc, Bí thư Đoàn thành niên, Đại diện công Đoàn, lãnh đạo các khoa phòng, Điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng, nữ hộ sinh trưởng và cán bộ chủ chốt.

   Mở đầu buổi sơ kết là phần báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của TS.BS.Nguyễn Phạm Thanh Nhân – TP kế hoạch tổng hợp. Theo báo cáo, các chỉ số chuyên môn đều vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và tăng cao so với cùng kì năm 2018. Trong đó tổng số lần khám bệnh: 49.019 lần đạt 71% KH năm, Tổng số bệnh nhân nội trú: 14.226 bệnh nhân, Công suất sử dụng giường bệnh 116% # 696 giường, Phẫu thuật: 2.565 đạt 86% KH năm, tổng số xét nghiệm: 301.642 lần đạt 65% KH năm, Giải phẫu bệnh: 10.960 lần đạt 88% KH năm, chẩn đoán hình ảnh: 76.186 ca đạt 81% KH năm, Thăm dò chức năng: 15.782 đạt 66% KH năm, Kỹ thuật Y học hạt nhân: 5.606 ca đạt 136% KH năm, Xạ trị 9.711 lượt chiếu xạ đạt 57% KH năm, Xạ trị hiện đại IMRT 150 lượt đạt 60% KH năm, Xạ trị áp sát 126 bệnh nhân đạt 126% KH năm…

TS.BS.Nguyễn Phạm Thanh Nhân báo cáo tại hội nghị

   Tiếp theo chương trình, BSCKII.Trần Tứ Quý – Phó GĐ Phụ trách Bệnh viện phát biểu tuyên dương sự cố gắng nỗ lực của toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động đã hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ đạo thực hiện các chức năng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

BSCKII.Trần Tứ Quý – Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Kết thúc chương trình, BSCKII. Trần Tứ Quý – Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện đã trao tặng các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và danh hiệu cá nhân xuất sắc theo QĐ 1581/QĐ-UBND thành hố Đà Nẵng ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc tặng cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.