Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý I năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 90/KH-BVUB ngày 21/02/2017 về  “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và nhân viên y tế năm 2017 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú quý I/2017 với kết quả như sau:

 

Chi tiết xem tại file đính kèm!