Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý I năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 116/KH-BVUB về  “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và nhân viên y tế năm 2016 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, phòng CĐT&QLCLBV đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú quý I/2016, thời gian tiến hành khảo sát từ  ngày 28/03/2016 đến ngày 29/03/2016. Phòng kính báo cáo kết quả khảo sát như sau:

Chi tiết xem tại file đính kèm!

Khao sat su hai long

Các bình luận trong “Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý I năm 2016

  1. Pingback: Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người bệnh - socde

Bình luận đã đóng.