Báo cáo: Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú quý I năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 63/KH-BVUB ngày 18/01/2019 về việc Khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2019 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh Nội trú quý I/2019, thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 01/02/2019 đến ngày 22/03/2019. Bệnh viện xin báo cáo kết quả khảo sát như sau:

1.Đối tượng và mẫu khảo sát:

– Bệnh nhân nội trú khoa Nội I, Nội 2, Nội 3, Nội 4, Ngoại 1, Ngoại 2, Ngoại 3, Ung bướu tổng hợp, và khoa Xạ trị trong Bệnh viện; Số phiếu phát ra 180, số phiếu thu về 180, số phiếu hợp lệ: 180, số phiếu không hợp lệ: 0.

– Bệnh nhân ngoại trú; số phiếu phát ra: 100, số phiếu thu về 100, số phiếu hợp lệ: 100, số phiếu không hợp lệ: 0.

2.Đặc điểm đối tượng được khảo sát

 

Nội trú

Ngoại trú

Tổng

Đặc điểm

N= 180

Tỉ lệ (%)

N=100

Tỉ lệ (%)

N=280

Tỉ lệ (%)

  1. 1.Giới tính

 

 

 

 

 

 

–         Nam

82

45.56

43

53

125

44.64

–         Nữ

98

54.44

57

57

155

55.36

  1. 2.Nhóm tuổi

 

 

 

 

 

 

–         Dưới 40 tuổi

26

14.44

48

48

74

26.43

–         Trên 40 tuổi

154

85.56

52

52

206

73.57

  1. 3.Có sử dụng thẻ BHYT cho lần điều trị này không?

 

 

 

 

 

 

–         Có

180

100

47

47

227

81.07

–         Không

0

0

53

53

53

18.93

Bảng1: Đặc điểm của đối tượng được khảo sát

Nhận xét: Phần lớn người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đều có sử dụng bảo hiểm y tế (chiếm 81.07%).

3.Kết quả khảo sát

Tổng số người bệnh được khảo sát trong quý 1: 280 người (nội trú: 180; ngoại trú: 100).

Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh là 93,42% (trong đó tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú là 98,24%, ngoại trú là 88,6%). Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh so với mong đợi là 92,94.

Tỷ lệ hài lòng người bệnh như sau:

hailongnguoibenh2019 1

Biểu đồ 1: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh

hailongnguoibenh2019 3

Bảng 2: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh theo từng khoa

hailongnguoibenh2019 2

Biểu đồ 2: Điểm trung bình theo từng nội dung

Nhận xét: Điểm trung bình mức độ hài lòng tại các phần đều > 4 diểm, ngoại trừ Phần B của người bệnh ngoại trú có mức điểm là 3,66, nguyên nhân là do người bệnh phải chờ lâu trong khâu khám bệnh và chờ kết quả xét nghiệm, chụp chiếu. Trong đó, hài lòng về thái độ ứng sử, năng lực chuyên môn của NVYT là cao nhất.

Kết quả khảo sát người bệnh sẽ được tiếp tục theo dõi, là cơ sở để tiến hành cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kính báo cáo./.

PHÒNG CĐT & QLCLVB