BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÓNG LỤT BÃO

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

Tiến sĩ BS Phan Gia Anh Bảo

Phó giám đốc

Trưởng ban

2

Thạc sĩ Đinh Gia Hoàng Việt

Trưởng phòng Hành chính quản trị

Phó ban trực

3

CN Trần Thanh Tú

Phó phòng Điều Dưỡng

Thứ ký

5

CN Huỳnh Hồ Thu Thảo

Phó phòng Đối ngoại và Tiếp thị

Ủy viên

6

Thạc sỹ BS Trần Văn Tiến

Phó khoa Khám bệnh

Ủy viên

7

BSCKI Nguyễn Văn Liên

Phó khoa Hóa trị 2

Ủy viên

8

Thạc sĩ BS Đặng Nguyên Kha

Phó khoa Thần kinh, Đầu cổ & TN

Ủy viên

9

DSCKI Nguyễn Xuân Quang

Phó kho Dược

Ủy viên

10

Kỹ sư Thân Khoa Phú

Phó phòng Vật tư – TTB Y tế

Ủy viên

11

CN Hồ Thị Diễm Phương

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ủy viên

12

Kỹ sư Nguyễn Phú Cường

CB Phòng Công nghệ thông tin-VT

Ủy viên

 

Nhiệm vụ của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và cứu nạn:

– Xây dựng phương án, kế hoạch Phòng, chống lụt, bão.

– Triển khai nhanh chóng, cấp cứu kịp thời nạn nhân do thiên tai gây ra.    

-Thành lập 4 đội cơ động của Bệnh viện tham gia ứng cứu trong mọi tình huống khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.