BAN AN TOÀN BỨC XẠ

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó Giám đốc

Trưởng ban

2

ThS BS Hoàng Đức Dũng

Trưởng Khoa Y học hạt nhân

Phó ban TT

3

KSVLHN Phan Đức Dũng

Phó khoa Xạ trị

Thành viên

4

ThS BS Hồ Xuân Tuấn

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thành Viên

5

KS Trần Khoa Phú

Phó phòng Vật tư – TTB Y tế

Thành viên

 

Ban an toàn bức xạ có trách nhiệm tổ chức triền khai và phân công các thành viên hoạt động theo đúng nội dung được quy định theo luật năng lượng nguyên tử, đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008