Bài dự thi “Cán bộ ngành Y tế đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Bài viết đạt giải nhì toàn quốc Cuộc thi viết “Cán bộ ngành Y tế đổi mới thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Chi tiết tại file đính kèm!

sach 2129487