BSCKII. NGUYỄN ÚT

 

 Họ và tên

:

NGUYỄN ÚT

 Ngày sinh

:

20 – 08 – 1960

 Học hàm, học  vị

:

Thầy thuốc nhân dân, Bác sỹ chuyên khoa II  

 Chức vụ

:

– Phó Giám đốc Sở Y Tế Đà Nẵng

– Bí thư đảng ủy, Giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng

– Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng

– Chủ tịch công đoàn ngành Y tế

 Điện thoại

0236.3717888

 Email

utn@danang.gov.vn