BSCKII. NGUYỄN HỒNG LONG

1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG LONG
+ Ngày sinh:  06 – 07 – 1960                         
+ Nơi sinh:     Quảng Nam
+ Học vị:          Bác sỹ chuyên khoa II            
+ Cơ quan:     Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
+ Chức vụ:     Phó Giám đốc bệnh viện
+ Điện thoại:  0236.3717717
+ Di động:      0989122221
+ Email: longnguyendch@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ 1977 – 1983 Tốt nghiệp Đại học y Huế.

+ 1994 – 1996 Tốt nghiệp BSCK I Đại học y Huế.

+ 2005 – 2007 Tốt nghiệp BSCK II Đại học y Huế.

3. Kinh nghiệm chuyên môn  
           + Chuyên ngành hóa xạ trị ung thư.

4. Lĩnh vực quan tâm   
          +Các lĩnh vực về ung thư

5. Lĩnh vực phụ trách  
          + Phó giám đốc phụ trách về việc hóa – xạ trị.