BÁC SĨ KHOA NGOẠI III

 BSCKII. Trần Tứ Quý 

Trưởng Khoa 

 

 Bác sĩ CKI Phạm Thanh Hải

   Phó Trưởng Khoa

 

       Bác sĩ Bùi Sỹ Nghĩa

 

 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Minh Chí

 

   Bác sĩ Hoàng Thanh Hà

 

Bác sĩ CKI Trần Thị Như Quỳnh

 

ThS.BS Nội trú Hoang Văn Tùng

 

   Bác sĩ Lê Trung Quân