GS.TS.BS. NGUYỄN BÁ ĐỨC

 

1. Thông tin cá nhân:

-Họ và tên: NGUYỄN BÁ ĐỨC

-Ngày, tháng, năm sinh: 08/04/1947

-Giới tính:               Nam

-Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Số 1, ngõ Hàng Chuối 2, Phố Hàng Chuối, -Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-Điện thoại cơ quan BVK :  0438252143

 BVUTĐN :  0511371755

-Điện thoại nhà riêng:          0438214875

-Điện thoại di động:             0913221285

-Email:                               nguyenbaduc.nci@gmail.com

 

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:

-Cố vấn  Bệnh viện K, cố vấn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng,

-Phó chủ tịch Hội Ung Thư Việt Nam.

-Thành viên Hội đồng Chức Danh GS ngành Y nhiệm kỳ 2009-2014 và 2014-2019

-Học vị: Tiến sĩ Y Học, năm 1996, Trường Đại Học Y Hà Nội.

-Chức danh khoa học : Giáo sư Y Học, năm 2006, Bộ Giáo Dục Và Đào tạo

-Thầy thuốc nhân dân năm 2008

2. Quá trình đào tạo:

2.1. ĐH, ThS, TS :

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1970

Đại học

Ung thư học

Đại Học Y Hà nội

1997

Bác sĩ Chuyên Khoa II

Ung thư học

Đại Học Y Hà nội

1996

Tiến sĩ Y khoa

Ung thư học

Đại Học Y Hà nội

2.2. Các khóa đào tạo ngắn

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

1980-1981

Điều trị Hóa chất Bệnh Ung thư

Viện Ung thư Paoli- Callmette, Cộng Hòa Pháp

1972-1975

Nga Văn Tại Chức

Đại Học Ngoại ngữ Hà nội

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1971-1975

Bệnh viện K

Trưởng phòng Điều trị ngoại trú, Bác sĩ điều trị Bệnh viện K

1975-1980

Bệnh viện K

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bác sĩ điều trị

1980-1981

Bệnh viện K

Thực tập sinh tại Cộng Hòa Pháp về hóa trị      liệu bệnh ung thư

1982-1983

Bệnh viện K

Chủ tịch công đoàn, Bác sĩ điều trị

1983-1985

Bệnh viện K

Phó trưởng khoa ngoại Đầu-Cổ, Bác sĩ điều trị

1985-1988

Bệnh viện K

Phó trưởng khoa ngoại Đầu-Cổ, chủ tịch công đoàn, BS điều trị

1988-1989

Bệnh viện K

Quyền Giám đốc, Bác sĩ điều trị

1990-2008

Bệnh viện K

Giám đốc, Phó bí thư Đảng bộ , Kiêm trưởng khoa Hóa chất.

2008-2010

Bệnh viện K

Viện trưởng Viện nghiên cứu Phòng chống Ung thư.

1996-2009

Trường Đại Học Y Hà Nội

Trưởng bộ môn ung thư trưởng ĐHY Hà Nội

1989- 2014

Hội Ung thư Việt Nam

Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam