BÁC SĨ TRẦN THỊ THANH – KHOA XẠ TRỊ

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Trần Thị Thanh

-Ngày sinh:  10/02/1986

-Nơi sinh:    Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

-Học vị:      Thạc sĩ

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     0976216436

-Email:  thanhtran.utdn@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Từ 8/2010 đến 09/2011 :Định hướng chuyên khoa ung thư và xạ trị ung thư vú- phụ khoa

+ Học cao học tại Đại học Y dược TPHCM

3.Kinh nghiệm chuyên môn

+ 4 năm kinh nghiệm về hóa – xạ trị ung thư 

4. Hoạt động khoa học

+ Điều trị Lymphoma không Hodghim giai đoạn I và II

5. Lĩnh vực quan tâm

+ Xạ trị