Bác sĩ Trần Minh Hòa

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   Trần Minh Hòa

-Ngày sinh:  7/3/1994

-Nơi sinh:  Nghĩa Mỹ_ Thị Xã Thái Hòa_ Tỉnh Nghệ An 

-Học vị:     Bác sĩ đa khoa 

-Học hàm:   

-Chức vụ:   Bác sĩ

-Điện thoại CQ:  02326717271  

-Di động:   0984624647           

-Email: tranminhhoadhy@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Năm 2018: tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa trường đại học y dược huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ ngoại khoa ung bướu: tiêu hóa, tiết niệu, gan mật

5. Hoạt động khoa học

6. Lĩnh vực phụ trách  Bác sĩ điều trị.